Termeni şi condiţii-Dreptul de retragere-Date cu caracter personal-Politica de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a face modificări în conţinutul şi aspectul site-ului, inclusiv în ceea ce priveşte produsele şi serviciile pe care le oferim prin intermediul acestuia, fără a vă anunţa în prealabil despre aceste modificări.

Chiar dacă la realizarea acestui site s-au luat toate măsurile pentru a preveni greşeli în descrierea servicilor sau prezentarea produselor, pot totuşi să se strecoare anumite greşeli. Pentru toate acestea, firma Schubert & Franzke SRL nu poate fi trasă la răspundere.

Pentru corectitudinea conţinutului redacţional al link-urilor externe sau informaţiile oferite de către acestea, societatea Schubert & Franzke SRL nu este răspunzătoare.

Conţinutul acestui site, grafica, textele, fişierele video sau audio, fotografiile, softul şi bazele de date, ca şi orice alte materiale postate pe site, sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Schubert & Franzke SRL.

Societatea Schubert & Franzke SRL este certificată ISO 9001:2008 de Tuv Austria prin numărul de înregistrare 20 100 82003209 şi garantează conformitatea produselor oferite spre comercializare în respectarea Legii 449/2003.

 

Informaţii privind exercitarea dreptului de retragere

Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract și de a returna produsele , fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

Perioada de retragere și de returnare a produselor expiră după 14 zile începând de la data la care dumneavoastră sau o parte terţă indicată de dumneavoastră (alta decât transportatorul) intra în posesia fizică a produselor.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să informați societatea SC Schubert & Franzke SRL în scris prin poştă pe adresa Str. Plopilor, nr. 83, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, fax 0264.428.611 sau e-mail office@schubert-franzke.ro cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract și de a returna produsele.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecinţele retragerii

Dacă vă retrageţi, societatea Schubert & Franzke SRL vă ramburzeaza orice sumă pe care a primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de societatea Schubert & Franzke SRL, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care transmiteți informarea cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract.

Sumele vă vor fi rambursate folosindu-se aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

Expediaţi produsele pe adresa societății Schubert & Franzke SRL, Str. Plopilor, nr. 83, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

În respectarea OUG 34 din 2014, va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor.

Pentru informații suplimentare sau neclarități cu privire la returnarea produselor, vă rugăm să ne contactați la datele de contact afișate pe site-ul www.schubert-franzke.com/ro.

Date cu caracter personal (Politica de confidenţialitate)

Societatea SCHUBERT & FRANZKE SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 83, jud. Cluj, reprezentată prin Josef Scheibenreif în calitate de administrator, este înregistrată in Registrul de evidența a prelucrărilor datelor cu caracter personal sub numarul 32196.

Conform, cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, societatea Schubert & Franzke SRL se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.

Scopul colectarii datelor este de a informa clienții cu privire la starea comenzilor, de a procesa comenzile și de a livra comenzile, precum și de a raspunde întrebărilor/sugestiilor/sesizărilor.

Datele personale obținute direct de la dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre asumate în raportul comercial cu d-voastră (comerț on-line).

În respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, societatea Schubert & Franzke SRL colectează și prelucrează urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, adresa de livrare, nr. de telefon, adresa de e-mail, date care fac obiectul unei prelucrări adecvate, pertinente și neexcesive raportat la scopul colectării acestora.

De asemenea, la accesarea site-ului, Schubert & Franzke SRL, colectează anonim datele de acces ale utilizatorului: numele site-ului Web accesat, fișierul, data și ora accesării, cantitatea de date transferate, mesaj cu privire la accesarea cu succes, tipul de browser și versiunea, sistemul de operare al utilizatorului, URL-ul de referință (pagina vizitată anterior), adresa IP.

Schubert & Franzke SRL colectează și prelucreaza aceste tipuri de date exclusiv în scopul generării de statistici pentru îmbunătațirea site-ului și produselor/serviciilor conținute în site. De asemenea, Schubert & Franzke SRL își rezervă însă dreptul de a verifica ulterior aceste date în cazul în care, pe baza unor indicii concrete, există suspiciunea justificată a unei utilizări ilegale a site-ului.

Site-ul utilizează Modulele cookie. Modulele cookie sunt fișiere de mici dimensiuni care permit stocarea unor informații specifice, referitoare la device-ul de accesare al utilizatorului (PC, telefon, tablet, etc). Ele servesc pe de-o parte, la facilitarea utilizării unor pagini Web și astfel, sunt utile utilizatorilor (de exemplu, la salvarea datelor de autentificare). Pe de altă parte, ele servesc la aceea de a înregistra datele statistice de utilizare a paginilor Web. Utilizatorii pot decide asupra folosirii modulelor cookie. Cele mai multe browsere dispun de o opțiune cu care poate fi restricționată sau împiedicată complet salvarea modulelor cookie. Însă se atrage atenția asupra faptului că utilizarea și în special confortul în utilizare pot fi îngrădite fără module cookie.

Site-ul utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză Web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează așa-numitele „cookies“, fișiere text care vor fi salvate pe calculatoarele utilizatorilor și care permit o analiză a utilizării paginii Web de către aceștia.

Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date ale Google. Utilizatorii pot împiedica stocarea modulelor cookie prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului browser-ului dvs.; însă utilizatorii sunt informați asupra faptului că, în acest caz, este posibil ca utilizatorii să nu poată beneficia în volum complet de toate funcțiile acestei pagini Web. Utilizatorii pot împiedica înregistrarea datelor generate de modulul cookie și referitoare la utilizarea de către ei a paginii Web (inclusiv a adresei dvs. IP) de către Google, precum și procesarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro.

Informații suplimentare cu privire la utilizarea datelor de catre Google, precum și posibilitățile de setare și de formulare a unor obiecții, se regasesc pe paginile Web ale Google: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/partners/ , http://www.google.com/policies/technologies/ads, http://www.google.ro/settings/ads și http://www.google.com/ads/preferences/.

Prin furnizarea acestor date va exprimati acordul expres de colectare si prelucrare a acestora in scopurile mai sus mentionate.

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, societatea Schubert & Franzke SRL nu colecteaza nici un fel de date cu caracter special (legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioasa, filozofice sau de natura similara, de apartenenta sindicala, datele cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum nici date avand functie de identificare de aplicabilitate generala cum este codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate).

Dacă unele din datele comunicate de dumneavoastra sunt incorecte sau se modifica, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea preluarii comenzilor/prelucrarii intrebarilor si sugestiilor.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, orice persoana beneficiaza de dreptul de acces si de a fi informat cu privire la datele personale colectate, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, orice persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc şi să solicite ştergerea acestora, exercitarea acestui drept conducand la incheierea operatiunilor de prelucrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre societatea Schubert & Franzke SRL sau institutiilor competente din Romania.

Informaţiile colectate și prelucrate nu vor fi dezvaluite decât persoanelor vizate și persoanelor împuternicite de către Schubert & Franzke SRL prin Decizia Interna nr. 27/23.03.2021, care au atribuții strict de preluare și prelucrare a acestor date.

Garanția care însoțește dezvaluirea datelor către terți este dată de consimțământul persoanei vizate.

Datele colectate și prelucrate nu vor face obiectul nici unui transfer de date în străinătate.

Datele cu caracter personal, colectate de Schubert&Franzke SRL, vor fi prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, pe perioada necesară preluării şi livrării comenzilor online.

Aceste date vor fi stocate, în vederea arhivării, pe o perioada de 10 ani, perioadă stabilită de legislatia fiscală în vigoare.

Conform art. 12 al 1 din Legea nr. 506 din 2004, societatea Schubert & Franzke SRL ofera persoanelor vizate aflate în baza de date informații cu privire la noile produse/servicii exclusiv prin intermediul site-ului, făra transmiterea de mail-uri, faxuri și sms-uri informative.

Daca doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de societatea Schubert & Franzke SRL, ne puteți contacta telefonic sau prin e-mail.

Informațiile cerute vor fi comunicate pe adresa de e-mail furnizată de dvs. În vederea furnizării informațiilor solicitate, Schubert&Franzke SRL colectează urmatoarele tipuri de date: adresa e-mail, adresa IP și data înregistrării solicitarii. Procedura expusă în prezentul document privind datele cu caracter personal (precum acordul de prelucrare, dreptul de modificare și de ștergere, etc.) se aplică întocmai și datelor cu caracter personal prelucrate în vederea furnizării informațiilor solicitate.

Mențiunile legale sunt valabile și pentru următoarele produse online și conținuturi ale rețelelor sociale:

Map2Web.eu și subpaginile acestora

Facebook – Schubert & Franzke SRL

Aplicatiile CityApp si County App realizate de catre Schubert & Franzke SRL