Termeni şi condiţii

Ne rezervăm dreptul de a face modificări în conţinutul şi aspectul site-ului, inclusiv în ceea ce priveşte produsele şi serviciile pe care le oferim prin intermediul acestuia, fără a vă anunţa în prealabil despre aceste modificări.

Chiar dacă la realizarea acestui site s-au luat toate măsurile pentru a preveni greşeli în descrierea servicilor sau prezentarea produselor, pot totuşi să se strecoare anumite greşeli. Pentru toate acestea, firma Schubert & Franzke SRL nu poate fi trasă la răspundere.

Pentru corectitudinea conţinutului redacţional al link-urilor externe sau informaţiile oferite de către acestea, societatea Schubert & Franzke SRL nu este răspunzătoare.

Conţinutul acestui site, grafica, textele, fişierele video sau audio, fotografiile, softul şi bazele de date, ca şi orice alte materiale postate pe site, sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Schubert & Franzke SRL.

Societatea Schubert & Franzke SRL este certificată ISO 9001:2008 de Tuv Austria prin numărul de înregistrare 20 100 82003209 şi garantează conformitatea produselor oferite spre comercializare în respectarea Legii 449/2003.

Informaţii privind exercitarea dreptului de retragere

Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract si de a returna produsele, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.
Perioada de retragere si de returnare a produselor expiră după 14 zile începând de la data la care dumneavoastră sau o parte terţă indicată de dumneavoastră (alta decât transportatorul) intra în posesia fizică a produselor.
Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să informati societatea SC Schubert & Franzke SRL in scris prin poştă pe adresa Str. Plopilor, nr. 83, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, fax 0264.428.611 sau e-mail office@schubert-franzke.ro cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract si de a returna produsele.
Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecinţele retragerii

Dacă vă retrageţi, societatea Schubert & Franzke SRL va ramburzeaza orice sumă pe care a primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de societatea Schubert & Franzke SRL, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care transmiteti informarea cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract.
Sumele va vor fi rambursate folosindu-se aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.
Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.
Expediaţi produsele pe adresa societatii Schubert & Franzke SRL, Str. Plopilor, nr. 83, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
In respecatrea OUG 34 din 2014, va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor.
Pentru informatii suplimentare sau neclaritati cu privire la returnarea produselor, va rugam sa ne contactati la datele de contact afisate pe site-ul www.schubert-franzke.com/ro.

Date cu caracter personal

Societatea SCHUBERT & FRANZKE SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 83, jud. Cluj, reprezentata prin Josef Scheibenreif in calitate de administrator, este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor datelor cu caracter personal sub numarul 32196.

Conform, cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, societatea Schubert & Franzke SRL se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este de a informa clientii cu privire la starea comenzilor, de a procesa comenzile si de a livra comenzile, precum si de a raspunde intrebarilor/sugestiilor/sesizarilor.

Datele personale obtinute direct de la dumneavoastra sunt prelucrate exclusiv in vederea indeplinirii obligatiilor noastre asumate in raportul comercial cu d-voastra (comert on-line).

In respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, societatea Schubert & Franzke SRL colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de livrare, nr. de telefon, adresa de e-mail, date care fac obiectul unei prelucrari adecvate, pertinente si neexcesive raportat la scopul colectarii acestora.

Prin furnizarea acestor date va exprimati acordul expres de colectare si prelucrare a acestora in scopurile mai sus mentionate.

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, societatea Schubert & Franzke SRL nu colecteaza nici un fel de date cu caracter special (legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioasa, filozofice sau de natura similara, de apartenenta sindicala, datele cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum nici date avand functie de identificare de aplicabilitate generala cum este codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate).

Dacă unele din datele comunicate de dumneavoastra sunt incorecte sau se modifica, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea preluarii comenzilor/prelucrarii intrebarilor si sugestiilor.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, orice persoana beneficiaza de dreptul de acces si de a fi informat cu privire la datele personale colectate, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, orice persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc şi să solicite ştergerea acestora, exercitarea acestui drept conducand la incheierea operatiunilor de prelucrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre societatea Schubert & Franzke SRL sau institutiilor competente din Romania.

Informaţiile colectate si prelucrate nu vor fi dezvaluite decat persoanelor vizate si persoanelor imputernicite de catre Schubert & Franzke SRL prin Decizia Interna nr. 6 din data de 25.05.2018 care au atributii strict de preluare si prelucrare a acestor date.

Garantia care insoteste dezvaluirea datelor catre terti este data de consimtamantul persoanei vizate.

Datele colectate si prelucrate nu vor face obiectul nici unui transfer de date in strainatate.

Datele cu caracter personal, colectate de Schubert&Franzke SRL, vor fi prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, pe perioada necesară preluării şi livrării comenzilor online.
Aceste date vor fi stocate, în vederea arhivării, pe o perioada de 10 ani, perioadă stabilită de legislatia fiscală în vigoare.

Conform art. 12 al 1 din Legea nr. 506 din 2004, societatea Schubert & Franzke SRL ofera persoanelor vizate aflate in baza de date informatii cu privire la noile produse/servicii exclusiv prin intermediul site-ului, fara transmiterea de mail-uri, faxuri si sms-uri informative.

Daca doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de societatea Schubert & Franzke SRL, ne puteti contacta telefonic sau prin mail.