Termeni şi condiţii

Ne rezervăm dreptul de a face modificări în conţinutul şi aspectul site-ului, inclusiv în ceea ce priveşte produsele şi serviciile pe care le oferim prin intermediul acestuia, fără a vă anunţa în prealabil despre aceste modificări.

Chiar dacă la realizarea acestui site s-au luat toate măsurile pentru a preveni greşeli în descrierea servicilor sau prezentarea produselor, pot totuşi să se strecoare anumite greşeli. Pentru toate acestea, firma Schubert & Franzke SRL nu poate fi trasă la răspundere.

Pentru corectitudinea conţinutului redacţional al link-urilor externe sau informaţiile oferite de către acestea, societatea Schubert & Franzke SRL nu este răspunzătoare.

Conţinutul acestui site, grafica, textele, fişierele video sau audio, fotografiile, softul şi bazele de date, ca şi orice alte materiale postate pe site, sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Schubert & Franzke SRL.

Societatea Schubert & Franzke SRL este certificată ISO 9001:2008 de Tuv Austria prin numărul de înregistrare 20 100 82003209 şi garantează conformitatea produselor oferite spre comercializare în respectarea Legii 449/2003.

Informaţii privind exercitarea dreptului de retragere

Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract si de a returna produsele, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.
Perioada de retragere si de returnare a produselor expiră după 14 zile începând de la data la care dumneavoastră sau o parte terţă indicată de dumneavoastră (alta decât transportatorul) intra în posesia fizică a produselor.
Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să informati societatea SC Schubert & Franzke SRL in scris prin poştă pe adresa Str. Plopilor, nr. 83, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, fax 0264.428.611 sau e-mail office@schubert-franzke.ro cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract si de a returna produsele.
Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecinţele retragerii

Dacă vă retrageţi, societatea Schubert & Franzke SRL va ramburzeaza orice sumă pe care a primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de societatea Schubert & Franzke SRL, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care transmiteti informarea cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract.
Sumele va vor fi rambursate folosindu-se aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.
Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.
Expediaţi produsele pe adresa societatii Schubert & Franzke SRL, Str. Plopilor, nr. 83, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
In respecatrea OUG 34 din 2014, va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor.
Pentru informatii suplimentare sau neclaritati cu privire la returnarea produselor, va rugam sa ne contactati la datele de contact afisate pe site-ul www.schubert-franzke.com/ro.

Date cu caracter personal

Societatea SCHUBERT & FRANZKE SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 83, jud. Cluj, reprezentata prin Josef Scheibenreif in calitate de administrator, este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor datelor cu caracter personal sub numarul 32196.

Conform, cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, societatea Schubert & Franzke SRL se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este de a informa clientii cu privire la starea comenzilor, de a procesa comenzile si de a livra comenzile, precum si de a raspunde intrebarilor/sugestiilor/sesizarilor.

Datele personale obtinute direct de la dumneavoastra sunt prelucrate exclusiv in vederea indeplinirii obligatiilor noastre asumate in raportul comercial cu d-voastra (comert on-line).

In respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, societatea Schubert & Franzke SRL colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de livrare, nr. de telefon, adresa de e-mail, date care fac obiectul unei prelucrari adecvate, pertinente si neexcesive raportat la scopul colectarii acestora.

Prin furnizarea acestor date va exprimati acordul expres de colectare si prelucrare a acestora in scopurile mai sus mentionate.

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, societatea Schubert & Franzke SRL nu colecteaza nici un fel de date cu caracter special (legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioasa, filozofice sau de natura similara, de apartenenta sindicala, datele cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum nici date avand functie de identificare de aplicabilitate generala cum este codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate).

Dacă unele din datele comunicate de dumneavoastra sunt incorecte sau se modifica, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea preluarii comenzilor/prelucrarii intrebarilor si sugestiilor.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, orice persoana beneficiaza de dreptul de acces si de a fi informat cu privire la datele personale colectate, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, orice persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc şi să solicite ştergerea acestora, exercitarea acestui drept conducand la incheierea operatiunilor de prelucrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre societatea Schubert & Franzke SRL sau institutiilor competente din Romania.

Informaţiile colectate si prelucrate nu vor fi dezvaluite decat persoanelor vizate si persoanelor imputernicite de catre Schubert & Franzke SRL prin Decizia Interna nr. 6 din data de 25.05.2018 care au atributii strict de preluare si prelucrare a acestor date.

Garantia care insoteste dezvaluirea datelor catre terti este data de consimtamantul persoanei vizate.

Datele colectate si prelucrate nu vor face obiectul nici unui transfer de date in strainatate.

Datele cu caracter personal, colectate de Schubert&Franzke SRL, vor fi prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, pe perioada necesară preluării şi livrării comenzilor online.
Aceste date vor fi stocate, în vederea arhivării, pe o perioada de 10 ani, perioadă stabilită de legislatia fiscală în vigoare.

Conform art. 12 al 1 din Legea nr. 506 din 2004, societatea Schubert & Franzke SRL ofera persoanelor vizate aflate in baza de date informatii cu privire la noile produse/servicii exclusiv prin intermediul site-ului, fara transmiterea de mail-uri, faxuri si sms-uri informative.

 

Domeniul de aplicare

Protecția datelor dvs. personale reprezintă o problemă specială pentru noi. De aceea prelucrăm datele dvs. exclusiv pe baza dispozițiilor legale (RGPD, Legea telecomunicațiilor TKG 2003). Această declarație de protecție a datelor clarifică pentru utilizatori modul, volumul și scopurile colectării și utilizării datelor cu caracter personal de către ofertantul responsabil Schubert & Franzke Gesellschaft m.b.H. pe această pagină Web (în cele ce urmează “ofertă”).

Date de acces / fișiere jurnal server
Ofertantul (respectiv furnizorul său de spațiu Web) colectează date la fiecare accesare a ofertei (așa-numite fișiere jurnal server). Din datele de acces fac parte:

numele site-ului Web accesat, fișierul, data și ora accesării, cantitatea de date transferate, mesaj cu privire la accesarea cu succes, tipul de browser și versiunea, sistemul de operare al utilizatorului, URL-ul de referință (pagina vizitată anterior), adresa IP și furnizorul care face solicitarea.

Ofertantul utilizează datele din protocol numai pentru evaluări statistice, în scopul operării, securității și optimizării ofertei. Ofertantul își rezervă însă dreptul de a verifica ulterior datele din protocol în cazul în care, pe baza unor indicii concrete, există suspiciunea justificată a unei utilizări ilegale.

Utilizarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt informații cu ajutorul cărora poate fi identificată o anumită persoană, așadar indicii care, urmărite, pot conduce la asocierea cu o anumită persoană. Printre acestea se numără numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon. Însă și datele privind preferințele, hobby-urile, afilierile sau paginile care au fost vizualizate de cineva fac parte din datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt colectate, utilizate și transmise mai departe de către ofertant numai dacă acest lucru este permis legal sau dacă utilizatorii își dau consimțământul pentru colectarea datelor.

Stabilirea contactului
În cazul în care în cadrul unei oferte sunt prevăzute posibilități de introducere a unor date personale sau comerciale, acest lucru se efectuează explicit, în mod voluntar de către utilizator.

La stabilirea contactului cu ofertantul (de exemplu prin intermediul unui formular de contact sau prin e-mail), informațiile utilizatorului vor fi salvate în scopul procesării solicitării, dar și pentru cazuri în care rezultă întrebări ulterioare.

Buletinul informativ
Prin buletinul informativ vă informăm despre noi și despre ofertele noastre.

Dacă doriți să primiți buletinul informativ, avem nevoie de la dvs. de o adresă de e-mail validă, dar și de informații care să ne permită verificarea faptului că sunteți deținătorul adresei de e-mail indicate, respectiv că deținătorul acesteia adrese este de acord cu primirea buletinului informativ. Nu vor fi colectate și alte date. Aceste date vor fi utilizate numai pentru expedierea buletinelor informative și nu vor fi transmise unor terți.

Odată cu înregistrarea pentru buletinul informativ, vă salvăm adresa IP și data înregistrării. Această salvare servește doar ca dovadă în cazul în care un terț folosește abuziv o adresă de e-mail și se înregistrează pentru primirea buletinului informativ fără cunoștința celui îndreptățit.

Puteți revoca oricând acordul dvs. pentru salvarea datelor, a adresei de e-mail, dar și pentru utilizarea acestora pentru expedierea buletinului informativ. Revocarea se efectuează prin intermediul unui link din buletinul informativ însuși.
Expedierea buletinului informativ se efectuează prin intermediul "mailchimp". În acest caz vor fi salvate adresele de e-mail și alte informații în vederea expedierii și pentru analiză.

Integrarea de servicii și conținuturi ale unor terți
Se poate întâmpla ca în cadrul acestei oferte online să fie integrate conținuturi ale unor terți, cum ar fi, de exemplu clipuri video sau YouTube, hărți ale Google-Maps, fluxuri RSS sau grafici din alte pagini Web. Aceasta presupune că ofertantul acestor conținuturi (denumit în cele ce urmează "ofertant terț") vede adresa IP a utilizatorilor. Motivul este că fără adresa IP nu ar putea transmite conținuturile către browser-ul respectivului utilizator. Astfel, adresa IP este necesară pentru reprezentarea acestor conținuturi. Ne străduim să utilizăm numai acele conținuturi ale căror respectivi ofertanți utilizează adresa IP exclusiv pentru furnizarea acestor conținuturi. Cu toate acestea, nu avem nicio influență asupra situației în care ofertanți terți salvează adresa IP, de exemplu, în scopuri statistice. În măsura în care acest lucru ne este cunoscut, îl explicăm utilizatorilor.

Module cookie
Modulele cookie sunt fișiere de mici dimensiuni care permit stocarea unor informații specifice, referitoare la echipament, de pe echipamentul de accesare al utilizatorului (PC, telefoane inteligente sau altele similare). Ele servesc pe de-o parte, la facilitarea utilizării unor pagini Web și astfel, sunt utile utilizatorilor (de exemplu, la salvarea datelor de autentificare). Pe de altă parte, ele servesc la aceea de a înregistra datele statistice de utilizare a paginilor Web, pentru a le putea analiza în scopul îmbunătățirii ofertei. Utilizatorii pot influența folosirea modulelor cookie. Cele mai multe browsere dispun de o opțiune cu care poate fi restricționată sau împiedicată complet salvarea modulelor cookie. Însă se atrage atenția asupra faptului că utilizarea și în special confortul în utilizare pot fi îngrădite fără module cookie.

Multe module cookie pentru anunțuri online ale unor companii pot fi administrate prin intermediul paginii SUA http://www.aboutads.info/choices/ sau al paginii UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

Funcția de înregistrare
Datele introduse în cadrul înregistrării vor fi utilizate în scopul utilizării ofertei. Utilizatorii pot fi înștiințați prin e-mail cu privire la informații relevante pentru ofertă sau pentru înregistrare, cum ar fi modificări ale volumului ofertei sau condiții tehnice. Datele colectate sunt vizibile în masca de introducere din cadrul înregistrării.

Google Analytics
Această ofertă utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză Web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează așa-numitele „cookies“, fișiere text care vor fi salvate pe calculatoarele utilizatorilor și care permit o analiză a utilizării paginii Web de către aceștia. Informațiile generate de modulul cookie cu privire la utilizarea acestei pagini Web de către utilizatori sunt transmise de regulă către un server din SUA al Google și sunt stocate acolo.

Însă în cazul activării anonimizării IP-ului pe această pagină Web, adresa IP a utilizatorilor va fi trunchiată în prealabil de Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă va fi transmisă către un server din SUA al Google numai în cazuri excepționale și va fi trunchiată acolo. Anonimizarea IP-ului este activă pe această pagină Web. Din însărcinarea operatorului acestei pagini Web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii Web de către utilizatori, pentru a alcătui rapoarte cu privire la activitățile de pe paginile Web și pentru a oferi operatorului paginii Web și alte prestări de servicii legate de utilizarea paginii Web și de utilizarea Internetului.

Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date ale Google. Utilizatorii pot împiedica stocarea modulelor cookie prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului browser-ului dvs.; această ofertă avertizează însă utilizatorii asupra faptului că, în acest caz, este posibil ca utilizatorii să nu poată beneficia în volum complet de toate funcțiile acestei pagini Web. Dincolo de aceasta, utilizatorii pot împiedica înregistrarea datelor generate de modulul cookie și referitoare la utilizarea de către ei a paginii Web (inclusiv a adresei dvs. IP) de către Google, precum și procesarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informații suplimentare cu privire la utilizarea datelor în scopuri publicitare de către Google, la posibilități de setare și de formulare a unor obiecții aflați de pe paginile Web ale Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Utilizarea datelor de către Google la utilizarea de către dvs. a unor pagini Web sau aplicații ale partenerilor noștri“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Utilizarea datelor în scopuri publicitare“), http://www.google.de/settings/ads („Administrarea informațiilor pe care le utilizează Google pentru a vă afișa anunțuri publicitare“) și http://www.google.com/ads/preferences/ („Stabiliți ce anunțuri publicitare să vă afișeze Google“).
Alternativ la programul de completare pentru browser sau în browser-ele de pe echipamentele mobile, vă rugăm să dați clic pe acest link pentru a împiedica pe viitor înregistrarea de către Google Analytics în cadrul acestei pagini Web. În acest caz va fi instalat un modul cookie opt-out pe echipamentul dvs. Dacă vă ștergeți modulele cookie, trebuie să dați clic din nou pe acest link.

Revocare, modificări, rectificări și actualizări
Utilizatorul are dreptul ca, la cerere, să primească informații gratuite despre datele cu caracter personal care au fost stocate despre el. Suplimentar, utilizatorul are dreptul la rectificarea datelor care nu sunt corecte, la blocarea și ștergerea datelor sale cu caracter personal, atâta timp cât nu există obligații legale de păstrare, care să se opună.

Declarație de renunțare

Conținutul ofertei online

Autorul nu preia garanția pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor puse la dispoziție pe această pagină. Sunt categoric excluse cererile de răspundere civilă îndreptate către autorul acestor pagini, care se referă la daune de natură materială sau imaterială și care au fost cauzate prin utilizarea sau neutilizarea informațiilor puse la dispoziție, respectiv a unor informații greșite și incomplete, în măsura în care nu există o vină demonstrabilă, intenționată sau produsă prin neglijență crasă, a autorului.
Toate ofertele sunt libere și fără obligații contractuale. Autorul își rezervă explicit dreptul de a modifica, îndepărta sau completa părți ale paginilor sale sau întreaga ofertă fără vreun fel de notificare sau de a suspenda temporar sau complet publicarea.

Referințe și hyperlink-uri
În cazul referințelor directe sau indirecte către pagini de Internet externe («link-uri»), care nu se situează în domeniul de responsabilitate a autorului, angajarea unei răspunderi ar intra în vigoare exclusiv în cazul în care autorul are cunoștință despre conținuturi și ar fi realizabil tehnic și rezonabil să împiedice utilizarea în cazul unor conținuturi care să fie contrare legislației. Prin prezenta autorul declară explicit că în momentul realizării link-urilor, pe paginile care urmau să fie legate nu au fost identificabile niciun fel de conținuturi ilegale. Autorul nu deține niciun fel de influență asupra designului curent sau viitor, asupra conținuturilor reprezentate sau a paternității paginilor legate. Din acest motiv autorul se distanțează de orice conținuturi ale paginilor legate, care au fost modificate după realizarea link-urilor. Această declarație își păstrează valabilitatea pentru toate link-urile și referințele setate în cadrul ofertei Internet proprii, precum și pentru înregistrările externe din cărțile de oaspeți și listele de expedieri poștale configurate de către autor. Pentru toate conținuturile ilegale, greșite sau incomplete și în special pentru posibile daune care sunt generate în urma utilizării sau neutilizării unor astfel de informații oferite, răspunderea îi revine exclusiv ofertantului paginii la care s-a făcut trimitere.

Dreptul de autor și dreptul de marcă comercială
Autorul are în vedere ca în toate publicările să fie respectate drepturile de autor pentru imaginile, sunetele, scenele video și textele utilizate sau să se apeleze la imagini, sunete, scene video și texte care nu necesită licență. În cazul în care în cadrul ofertei Internet se utilizează mărci înregistrate sau mărci comerciale sau acestea sunt eventual menționate de către terți, acestea sunt supuse fără excepție dispozițiilor legislației în vigoare privind dreptul de marcă și drepturilor de proprietate ale respectivilor proprietari înregistrați. Pe baza unei singure menționări nu poate fi trasă concluzia că aceste mărci înregistrate nu sunt protejate prin drepturi ale unor terți! Dreptul de autor pentru obiectele publicate și elaborate de autor însuși este deținut exclusiv de către autorul paginii. Nu este permisă multiplicarea și utilizarea acestor imagini, sunete, scene video și texte în alte publicații electronice sau tipărite, fără acordul explicit al autorului.

Valabilitatea juridică a acestei excluderi a răspunderii
Această excludere a răspunderii trebuie considerată ca parte a ofertei online din care s-a făcut trimitere la aceste pagini. În cazul în care secțiuni individuale sau formulări ale acestui text nu mai corespund situației legale în vigoare sau nu sunt complete, toate celelalte părți ale documentului rămân neatinse de aceasta în ceea ce privește conținutul și valabilitatea lor.

Mențiunile legale sunt valabile și pentru următoarele oferte online și conținuturi ale rețelelor sociale:

Map2Web.eu și subpaginile acestora

Stadtonline.net; stadtonline.at; maps-apps.ro

muntii-nostri.ro

Facebook – Schubert & Franzke s.r.l.

CityApp St. Pölten

CityApp Reichenau

CityApp Târgu Jiu

CityApp Șimleu Silvaniei

CityApp Aiud

CityApp Gherla

CityApp Arad

CityApp Asten

CityApp Uricani

CityApp Iași

CityApp Curtea de Argeș

Visit Maramureș App

Sălaj: Țara Silvaniei! App

CityApp Sighișoara

CityApp Cisnădie

CityApp Caransebeș

CityApp Gura Humorului

Visit Prahova App

CityApp Predeal

CityApp Vișeu De Sus

CityApp Sighetu Marmației

 

Daca doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de societatea Schubert & Franzke SRL, ne puteti contacta telefonic sau prin mail.