shop.jpg

Magazin online

Prin intermediul magazinului online puteți comanda cu doar câteva click-uri orice hartă produsă de Schubert & Franzke.

Magazin online hărți tipărite

Cozia_MN18_cover_for_facebook.jpg
Cozia_MN18_cover_for_facebook.jpg

Harta de drumeţie a Masivului Cozia

Masivul Cozia se înalţă pe stânga râului Olt, în dreptul staţiunii balneoclimaterice Călimăneşti şi reprezintă o asociere de culmi aproape radiale ce se desprind din Vârful Cozia (Ciuha Mare) alcătuind un masiv unitar, un monolit stâncos, în partea central-sudică a Carpaţilor Meridionali.

 

Este limitat în nord de Depresiunea Loviştei, în est de râul Topolog, în sud de dealurile subcarpatice ale depresiunii Jiblea-Călimăneşti şi în vest de râul Olt. Între aceste limite masivul atinge altitudini ca: Vârful Cozia (Ciuha Mare) 1667 m, Vârful Ciuha Mică 1627 m, Vârful Durduc 1504 m şi Vârful Bulzu 1565 m.

Masivul Cozia se prezintă că o cută anticlinală, cu o serie de cute secundare pe flancul sudic. Din punct de vedere geologic, Masivul Cozia are o structură interesantă. În realitate, aparţine zonei şisturilor cristaline ale Carpaţilor Meridionali, iar depresiunile la marginea masivului sunt alcătuite atât înspre sud cât şi înspre est, pe suprafeţe apreciabile din roci terţiare, dar totuşi cea mai mare parte a regiunii centrale a Coziei este alcătuită din grano-gnaise cu ochiuri mari de microclin, aşa zisul gnais de Cozia.

Geologia masivului a ajutat să se formeze aici obiective turistice naturale specific Coziei: chei/defilee ca Defileul Oltului; zone stâncoase: Poarta de Piartă, Pietrele Roşiei, Poarta Stânişoarei, Prăpastia Gardului, Grădina Zmeilor, Muchia Foarfecii; cascade: Cascada Gardului, Cascada Urzicii. Tot în masiv şi în jurul masivului au găsit loc mănăstiri ortodoxe ca: Mănăstirea Intrarea Maicii Domnului în Biserică (Mănăstirea Turnu), Mănăstirea Mare Mucenic Gheorghe (Mănăstirea Stânişoara), Mănăstirea Sfânta Treime (Mănăstirea Cozia), Schitul Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Schitul Cozia Veche).

 

 

 

 

Preţul de vânzare este de 18 RON.

Bihorului_Padis_MN17_cover_2018_04_11.jpg
Bihorului_Padis_MN17_cover_2018_04_11.jpg

Harta de drumeţie a Munților Bihor-Padiş

Munţii Bihorului se desfăşoară in zona centrală a Munţilor Apuseni, fiind delimitaţi în partea nordică de Munţii Vlădeasa, în partea nord-estică de Munţii Gilău, în partea estică de Muntele Mare, în partea sudică şi sud-estică de Munţii Metaliferi, în partea vestică de Munţii Codru Moma, iar în nord-vest de Depresiunea Beiuş.

În Munţii Bihorului, se găsesc numeroase chei, peşteri, ponoare şi izbucuri, această zonă a ţării numărându-se printre cele cu cel mai dezvoltat relief carstic. Cea mai mare altitudine a acestor munţi, de 1849 metri, se înregistrează în Vârful Curcubăta Mare, cunoscut şi ca Vârful Bihor. Pe lângă cel mai înalt vârf al masivului, alte piscuri ce atrag atenţia pasionaţilor de drumeţie sunt: Vârful Curcubăta Mica, Vărful Piatra Grăitoare, Muntele Găina Cruce.

Există de asemenea în această zonă şi câteva atracţii naturale renumite, precum: Cetăţile Ponorului, Peştera Gheţarul de la Scărişoara, Peştera Urşilor, Peştera Gheţarul de la Vârtop, Cetatea Rădesei, Platoul carstic Lumea Pierdută sau Groapa Ruginoasă. Tot aici, pot fi vizitate şi alte obiective, mai putin cunoscute, însa cu un potenţial încântător: Peştera Poarta lui Ionel, Peştera Porţile Bihorului, Cheile Ordâncuşei, Cascada Vârciorog sau Cascada Pătrăhăiţeşti.

 

 

 

Preţul de vânzare este de 18 RON.

Giumalau_Rarau_Tarnita_MN16_cover.jpg
Giumalau_Rarau_Tarnita_MN16_cover.jpg

Harta de drumeţie a Munților Giumalău-Rarău-Tarniţa

Munţii Giumalău-Rarău-Tarniţa constituie o zonă turistică de mare importanță în cadrul Carpaților Orientali fiind formată din trei masive strâns legate a căror importanță pentru turism derivă din următoarele aspecte: varietatea peisajelor naturale impuse de relief și vegetație; accesibilitatea determinată de prezența culoarelor de vale ce încadrează cele două masive montane. Aici se găsesc două centre turistice de mare însemnătate ce se află la periferie (Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei), ce constituie puncte de plecare pentru principalele fluxuri de turiști.

Masivul Giumalău, care este partea vestică a unităţii, are următoarele limite: la nord Valea Moldovei, la est văile opuse Giumalău şi Colbu, la sud Valea Bistriţei şi Depresiunea Dorna, la vest Valea Bistriţei şi Pasul Mestecăniş. Are altitudinea maximă în Vârful Giumalău (1857 m) şi este format din şisturi cristaline.

Masivul Rarău, care este partea centrală a unităţii, are următoarele limite: la nord Valea Moldovei, la sud-est văile opuse Chiril şi Gemenea - văi care izvorăsc de sub Curmătura Prislop, la sud Valea Bistriţei, la vest văile opuse Giumalău şi Colbu. Cel mai înalt punct din acest masiv este Vârful Rarău (1651 m). Fiind formate din klippe calcaroase, aici s-au format renumitele Pietrele Doamnei.

Masivul Tarniţa, care este partea estică/sud-estică a unităţii, mai puţin cunoscut turistic, are următoarele limite: la nord-vest văile opuse Chiril şi Gemenea, la est văile opuse Suha şi Cotârgaşi (linie unde se întâlneşte cu Munţii Stânişoarei), la sud şi la vest Valea Bistriţei. În Vârful Bâtca Oblâncului are punctul maxim, la altitudinea de 1474 m. Format tot din klippe calcaroase, dar cu apariţii de mineralizări.

 

 

Preţul de vânzare este de 18 RON.

cover__Vladeasa_MN13_2017_05_08_A.jpg
cover__Vladeasa_MN13_2017_05_08_A.jpg

Harta de drumeţie a Munților Vlădeasa

Munţii Vlădeasa reprezintă o grupă montană a Munților Apuseni aparținând de lanțul muntos al Carpaților Occidentali. Cel mai înalt pisc este Vârful Vlădeasa, cu o altitudine de 1.836 m.

Către nord se extind până la râul Crișul Repede. La sud sunt despărțiți de Munții Bihor de o limită formată de Crișul Pietros – Pârâul Boga – Șaua Vărăşoaia – Someşul Cald. Spre vest limita către Munții Pădurea Craiului este Valea Iadei şi Valea Ieduţului, iar spre est sunt mărginiți de culmile situate la est de Valea Săcuieului și Valea Hențului.

Această delimitare este făcută pe baza structurii geologice, care este principala caracteristică de diferențiere a masivului față de unitățile vecine. Masivul este împărțit de văile Drăganului și Hențului în trei mari diviziuni: partea de vest, partea centrală și cea estică.

Munții Vlădeasa sunt fragmentați în trei părți pe direcția N-S de văile Iadului, Drăganului și Săcuieului. Acestea adună apele masivului aproape în totalitate și se varsă în Crișul Repede, înlesnind accesul dinspre nord în inima muntelui. Pe Valea Drăganului se găsește Lacul de acumulare Drăgan (Floroiu), având suprafața de 290 ha și capacitatea de 110 milioane m³.

 

Preţul de vânzare este de 18 RON.

cover_Parang_MN12_2016_10_13_C.JPG
cover_Parang_MN12_2016_10_13_C.JPG

Harta de drumeţie a Munților Parâng

Munții Parâng sunt delimitați la vest de Valea Jiului, iar la est de râul Olteț și râul Lotru. La nord sunt delimitați de Munții Șureanu, prin valea râului Jiul de Est spre sud, delimitarea este făcută de șirul depresiunilor Novaci, și Baia de Fier.

Sunt străbătuți de cea mai înaltă șosea de la noi din țară, Transalpina, care ajunge până la altitudinea de 2.200 m, oferind imagini rar întâlnite.

Munţii Parâng sunt cei mai stâncoşi din grupa munţilor cuprinşi în spaţiul dintre Jiu, Strei şi Olt. De la 2519 m alt.,ei domină zările Gorjului şi ale Vâlcii şi se compară cu puternicele cetăţi ale Retezatului. In Parâng se găsesc un vârf muntos de peste 2.500 de metri, și anume vârful Parângul Mare, al 4-lea ca inaltime din Romania, cu 2.519 m și trei vârfuri de peste 2.400 de metri: Gemănarea, cu 2.426 m, Stoinița, cu 2.421 m și Cârja cu 2.405 m și aproximativ 15 vârfuri de peste 2.300 m.

Parângul adaposteste lacuri glaciare cu ape limpezi: Roşiile, Câlcescu, Mija, Lacul Verde, etc.. Tot din Parâng izvoresc raurile Lotru, Gilort şi Jiul de Est. Păduri nesfârşite, vegetaţia din poieni şi de pe golurile de munte, animalele sunt alte bogăţii ale masivului.

Preţul de vânzare este de 18 RON.

gilau_muntele mare.jpg
gilau_muntele mare.jpg

Harta de drumeţie a Munților Gilăului-Muntele Mare

MN 11 Gilaului - Muntele Mare, a plecat spre librării! Sfârşitul verii este cel mai frumos în Apuseni! Bucuraţi-vă de această nouă hartă, care cuprinde 28 de trasee, pe care le-am parcurs şi le-am descris pentru voi!

Munții Gilăului sunt o grupă montană a Munților Apuseni, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Occidentali, fiind cea mai extinsă unitate montană din județul Cluj, ajungând în nord până la Depresiunea Huedin și la Culoarul Căpușului, la vest până la Munții Vlădeasa, sud-vest până la Munții Bătrâna, iar în est până în zona Depresiunii Iara-Hășdate. Sunt formați aproape integral din șisturi cristaline prehercinice și granitoide ale „L”-ului de la Muntele Mare. Cel mai înalt vârf este Vârful Chicera Comării (1.475 m). Alte vârfuri prezente sunt Chicera Negrului (1.497 m), Piatra Fulgerată (1.428 m), Petreasa (1.415 m), Măgura Călățele (1.404 m).

Muntele Mare este situat în partea de est a Munților Apuseni, între râul Someșul Rece la nord, aliniamentul văilor Feneș – Iara la est, râul Arieș la sud, și culoarele cursurilor superioare ale râurilor Bistra, afluentul stâng al râului Mureș și al râului Someșul Rece la vest. Cel mai înalt vârf este Vârful Muntele Mare, cu 1.826 m (al treilea ca altitudine din Carpații Occidentali). Alte vârfuri sunt Vârful Balomireasa cu 1.632 m, Piatra Groșilor (1.756 m), Pietrele Mărunte (1.735 m), Buscat (1.676 m), Dumitreasa (1.638 m).

Preţul de vânzare este de 18 RON.

cover_Trascau_MN10_2016_03_31_A.JPG
cover_Trascau_MN10_2016_03_31_A.JPG

Harta de drumeţie a Munților Trascăului

Harta cu indicativul MN10 vă invită să descoperiţi Munții Trascăului, o grupă montană a Munților Apuseni, de o neaşteptată complexitate şi diversitate peisagistică.

Harta creată Schubert & Franzke pentru această zonă vine în ajutorul tuturor celor care au auzit, dar nu au văzut încă faimoasele chei ale Turzii sau cheile Râmeţului, Găldiței, Întregaldelor, masivele calcaroase Bedeleu și Ciumerna, Colții Trăscăului și Piatra Cetii, peșterile Huda lui Papară sau Poarta Zmeilor.

Preţul de vânzare este de 18 RON.

Ceahlau_MN09_2015_cover_2015_10_02_A_small.jpg
Ceahlau_MN09_2015_cover_2015_10_02_A_small.jpg

Harta de drumeţie a Masivului Ceahlău

Harta Masivului Ceahlău (MN09), măreţ şi impresionant, o oază de spiritualitate, de care se leaga multe legende şi mitologii.

Abrupturi înalte, formaţiuni stâncoase cu forme bizare (Căciula Dorobanţului, Panaghia, Dochia, etc), nu pot lipsi de pe lista oricărui montaniard din ţară sau din afara ei. Parcul Naţional Ceahlău păstrează eşantioane nealterate ale naturii şi invită la observarea unor specii interesante.

Preţul de vânzare este de 18 RON.

Maramuresului_2015_cover_2015_06_05_B_small.jpg
Maramuresului_2015_cover_2015_06_05_B_small.jpg

Harta de drumeție a Munților Maramureșului

Cea mai recentă adiție în colecția Munții Noștri sub indicativul MN08, Munții Maramureșului sunt ca o barieră naturală între Maramureș si Bucovina și se extind mai departe de granițele românești în Ucraina.

Dacă vreți să admirați una din cele mai frumoase văi ale Carpaților sau să explorați o multitudine de peșteri atunci trebuie să includeți Munții Maramureșului pe lista de călătorii, iar cu ajutorul hărții de drumeție de la Schubert & Franzke veți profita la maximum de această experiență.

Preţul de vânzare este de 18 RON.

cover_MN07_Fagaras_v5_2015_07_06_A-1.jpg
cover_MN07_Fagaras_v5_2015_07_06_A-1.jpg

Harta de drumeție a Munților Făgăraș

Colecția Munții Noștri nu putea fi completă fără Harta de drumeție a Munților Făgăraș (MN07) - cel mai apropiat loc de cer din România.

Munții Făgăraș, numiți și Alpii Transilvaniei, sunt destinația perfectă pentru cei mai aventurieri, care vor o escapadă prin nori, dar și să admire incredibilile priveliști panoramice ale Transfăgărășanului. Schubert & Franzke a creat harta de drumeție indispensabilă celor care se avântă să cucerească cele mai înalte vârfuri ale Carpaților.

Preţul de vânzare este de 28 RON.

Retezat_MN06_2014_cover_v3b_small.jpg
Retezat_MN06_2014_cover_v3b_small.jpg

Harta de drumeție a Munților Retezat

O adevărată bijuterie a Carpaților cu peisaje alpine parcă neatinse de om, traseele din Munții Retezat completează colecția Munții Noștri și pot fi găsiți sub indicativul MN06.

Peisajele din Munții Retezat cu vârfurile stâncoase și cele peste de optzeci de lacuri glaciare taie respirația oricui, însă cine se încumetă să pornească în descoperirea lor trebuie să fie bine echipat și fizic pregătit. Harta de drumeție de la Schubert & Franzke vine în ajutor cu sfaturi utile pentru a facilita pregătirea fiecărui călător.

Preţul de vânzare este de 18 RON.

Postavaru_PiatraMare_Baiului_MN05_2013_cover_v7_2014_10_09_A_small.jpg
Postavaru_PiatraMare_Baiului_MN05_2013_cover_v7_2014_10_09_A_small.jpg

Harta de drumeție a Munților Postavaru, Piatra mare și Baiului

Sub indicativul MN05 în colecția Munții Noștri se găsește Harta de drumeție a Munților Postavaru, Piatra mare și Baiului care împreună fac parte din Munții Carpaților de Curbură.

Vârful Postavaru este cunoscut mai mult pentru pârtiile de schi din Poiana Brașov, dar el ascunde și numeroase trasee alpine care pot fi descoperite cu ajutorul hărții creată de Schubert & Franzke. Tot aici puteți afla detalii despre cum să ajungeți la faimosul Canion Șapte Scări, dar și la Peștera de gheață din Masivul Piatra Mare.

Preţul de vânzare este de 18 RON.

Ciucas_MN04_2014_cover_2014_08_11_A_small.jpg
Ciucas_MN04_2014_cover_2014_08_11_A_small.jpg

Harta de drumeție a Munților Ciucaș

Munții Ciucaș sunt dovada incontestabilă a măreției monumentelor naturale, motiv pentru care nu puteau să lipsească din colecția Munții Noștri, unde îi puteți găsi sub indicativul MN04.

O drumeție în Munții Ciucaș înseamnă o escapadă printre vîrfuri muntoase frumos sculptate de vânturi și trecerea timpului. Pentru a nu rata nici un obiectiv turistic important, harta Schubert & Franzke vă poate fi un însoțitor loial la drum.

Preţul de vânzare este de 18 RON.

Rodnei_2013_cover_v1_small.jpg
Rodnei_2013_cover_v1_small.jpg

Harta de drumeție a Munților Rodnei

Munții Rodnei au tot ce își poate dori un montaniard înrăit: cascade, lacuri, peșteri și vîrfuri care îți taie respirația. Din acest motiv, al treilea număr din colecția Munții Noștri MN03 a fost dedicat anume acestui lanț muntos din nordul Carpaților Orientali.

Deși traseele din Munții Rodnei sunt descrise ca fiind mai solicitante decât alte trasee din Carpați, priveliștile precum cea a Lacului Albastru sau Cascadei Cailor îi lasă fascinați pe toți cei care ajung pe acolo. Pentru a facilita călătoria celor care se încumetă să pornească pe traseele din Munții Rodnei, Schubert & Franzke a creat harta de drumeție perfectă pentru astfel de aventuri.

Preţul de vânzare este de 18 RON.

PiatraCraiului_cover_v18_2014_06_10_A_ok_small.jpg
PiatraCraiului_cover_v18_2014_06_10_A_ok_small.jpg

Harta de drumeție a Munților Piatra Craiului

Cel de-al doilea numar din colecția Munții Noștri - MN02 este dedicat Munților Piatra Craiului, cea mai spectaculoasă creastă calcaroasă din Carpații Meridionali.

Dacă vreți să plecați în căutarea Garofiței Pietrei Craiului sau pur și simplu să admirați creasta singuratică a acestui munte unic în România, Schubert & Franzke a creat o hartă de drumeție esențială pregătirii unei astfel de călătorii.

Preţul de vânzare este de 18 RON.

Bucegi_2013_cover_v14_small.jpg
Bucegi_2013_cover_v14_small.jpg

Harta de drumeție a Munților Bucegi

Harta Munților Bucegi, plină de nenumărate obiective turistice care merită a fi văzute, a fost cea care a inaugurat colecția Munții Noștri. Din acest motiv poartă indicativul MN01.

Preţul de vânzare este de 23 RON.

Pentru cine vrea să admire priveliștea culmilor vecine de la picioarele “Babelor” sau sub privirea “Sfinxului” din Munții Bucegi, Schubert & Franzke a creat harta de drumeție indispensabilă unei astfel de călătorii.

rad-mountainbike_final_2010_04_26__small.jpg
rad-mountainbike_final_2010_04_26__small.jpg

100 excursii cu bicicleta in zona Clujului

Harta 100 de excursii cu bicicleta în zona Clujului poartă indicativul MB01, ceea ce-nseamnă că este primul număr din seria „Hărţi Mountain Bike”.

Toate traseele au fost parcurse pe teren cu GPS-ul. Acestea sunt descrise în detaliu în limbile română şi engleză, unele trasee având ataşate imagini reprezentative. Fiecare traseu are o casetă tehnică conţinând: ruta traseului verificat pe teren, profilul cu punctele de reper mai importante, date referitoare la dificultate, lungime, urcuş total, coborâre totală etc.

Preţul de vânzare este de 19 RON.

cover_Banat_ciclist_2014_09_03_A-1.jpg
cover_Banat_ciclist_2014_09_03_A-1.jpg

Trasee cicloturistice în Munţii Banatului

Mountainbikingul inseamna aventura si relaxare totodata. Schubert & Franzke vine în întampinarea cicliştilor cu o a doua hartă de ciclism ce cuprinde  trasee de nivel mediu de aproximativ 50 de km, pentru cicliştii mai experimentaţi, dar şi mai scurte pentru cei mai puţin antrenaţi.

Harta cuprinde si o serie de trasee tematice: traseul minelor,  al lacurilor sau al etniilor din Banat (traseul satelor ceheşti, al satelor germane, al satelor croate). Acestea sunt motive puternice pentru a vizita Banatul Montan pe bicicletă, descoperind în acelaşi timp moştenirea sa istorico-culturală.

Preţul de vânzare este de 28 RON.

cover_MB03_Brasov_ciclist_2016_10_19_A-559x1024.jpg
cover_MB03_Brasov_ciclist_2016_10_19_A-559x1024.jpg

Trasee cicloturistice în împrejurimile Braşovului

Această colecţie de hărţi realizată de editura Schubert & Franzke SRL este o încercare îndrăzneaţă de a reuni sub o singură copertă trasee de bicicletă dintr-un areal mare din jurul Brașovului, spaţiu montan prin definiţie, cu veche tradiţie în practicarea drumeţiilor, alpinismului și sporturilor de iarnă.

În jurul Brașovului se află o multitudine de grupe montane situate atât în Carpaţii Orientali cât și în Carpaţii Meridionali. În acest produs s-a convenit reunirea mai multor trasee din munţii situaţi mai aproape (Postăvaru, Piatra Mare, Ciucaș, Grohotiș, Baiului, Bucegi, Leaota, Perșani, Piatra Craiului, Culoarul Rucăr-Bran) sau mai departe de Brașov (Iezer-Păpușa, Făgăraș, Frunţi, Ghiţu). Astfel, titlul produsului a căpătat forma de mai sus, chiar dacă are în componenţă termenul destul de interpretabil de „împrejurime” și chiar dacă conţine câteva trasee din zone pe care unii le-ar cataloga prea departe de Brașov.

Din punct de vedere al protecţiei mediului, zona acoperită cuprinde un parc naţional (Piatra Craiului) și unul natural (Bucegi), dar și o multitudine de rezervaţii și situri Natura 2000. Atât diversitatea peisagistică cât și biodiversitatea sunt suficiente pentru a impresiona orice iubitor de natură și sport.

Preţul de vânzare este de 29 RON.

cover_Maramures_ciclist_MB04_2017_08_01_A-1-581x1024.jpg
cover_Maramures_ciclist_MB04_2017_08_01_A-1-581x1024.jpg

Harta Trasee cu bicicleta în Munţii Maramureşului şi Rodnei

Această colecţie de hărţi realizată de editura Schubert&Franzke este o încercare îndrăzneaţă de a reuni sub o singură copertă trasee de bicicletă din Maramureșul istoric, din zona montană care se ridică deasupra zonelor locuite, dar și din arealul limitrof zonelor montane.

Traseele de bicicletă au fost parcurse în decursul anilor 2015 și 2016 de către membri și simpatizanți ai Clubului Alpin Român – Secția Universitară Cluj.

Preţul de vânzare este de 28 RON.

cover_Romania_for_schools_map_R00000_2014_01_20_A.jpg
cover_Romania_for_schools_map_R00000_2014_01_20_A.jpg

Harta României

Harta se doreşte a fi o introducere în recunoaşterea naţionala şi internaţională a enormului potenţial turistic de care dispune România şi o prezentare a complexităţii atracţiilor acestei ţări.
Este o harta turistică - rutiera pliată, prezentând cele mai cunoscute obiective turistice naturale şi antropice de-a lungul principalelor căi de comunicaţie, afişând şi distanţele kilometrice dintre localităţi.
     

Pe harta apar: toate localităţile până la nivel de comună, staţiuni balneare, complexe turistice, limitele judeţelor, trecerile de frontieră, toate drumurile europene, naţionale şi cele mai noi segmente de autostrăzi, căile ferate, porturile maritime şi fluviale, aeroporturile internaţionale, reţeaua hidrografică, unităţile de relief, pădurile şi suprafeţele mari de arii umede.
Printre obiective se pot enumera: parcurile naţionale, principalele rezervaţii naturale, peşteri, cascade, lacuri, cetăţi, conace, palate, biserici de lemn, biserici fortificate, moschei, mănăstiri, faruri etc.

Preţul de vânzare este de 14 RON.

delta.jpg
delta.jpg

Harta Delta Dunării

Delta Dunarii - harta turistică, a ieşit de la tipar!
Vom lasa muntele pentru o clipă, să vă prezentăm cea mai complexă hartă a Deltei Dunării.

Toate traseele navale şi terestre, descriere generală, reguli de conduită şi multe fotografii veţi găsi în cuprinsul noii hărţi, realizate în parteneriat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei - Delta Dunării!

Preţul de vânzare este de 19 RON.

bucovina.jpg
bucovina.jpg

Harta turistică Bucovina

În afara hărților montane, continuăm și seria hărților turistice.
Harta Turistică Bucovina vine ca urmare a succesului avut de Harta Turistică Maramureș și se găsește de luni, 01.08.2016 în librării.

Bucurați-vă de acestă nouă hartă care nu prezintă doar obiectivele istorice ale Bucovinei ci şi tradițiile, meșteșugurile și posibilitățile de agrement din zonă!

Preţul de vânzare este de 19 RON.

cover_kirchenburg_final_2_2013_08_19_A_small.jpg
cover_kirchenburg_final_2_2013_08_19_A_small.jpg

Harta Transilvania de Sud-Ţara Bisericilor Fortificate

Pentru cei care nu au scrutat zarea din turnuri-clopotniţă (ex: Viscri); pentru cei care nu au cutreierat prin culoare şi curţi interioare, reînviind pagini de istorie (ex: Prejmer); pentru cei care nu au văzut meşteşugita încuietoare de la Biertan (premiată la Paris în 1910); pentru cei care nu ştiu de închisoarea soţilor sau de turnul slăninii...

Harta panoramică a Transilvaniei de Sud lansează o invitaţie "avizată", deschizând o perspectivă largă către istoria, cultură şi relieful acestor locuri.

Preţul de vânzare este de 28 RON.

harta_judetului_maramures.png
harta_judetului_maramures.png

Harta turistică a Maramureşului

Harta Turistica a Maramureşului este prima din seria hărţlor turistice.

Faimoasa regiune este acum dezvăluită sub ochii turiştilor şi oricine doreşte să cunoască aceste locuri poate găsi punctele de maxim interes din zonă.

Punctele de interes sunt descrise prin text şi imagini pentru o mai bună planificare a excursiei.

Preţul de vânzare este de 14 RON.